Contacte

Club Esportiu Esbonat i Amistat Barcelona

NIF. G – 61.258.935
C/ Llull, 163 – Barcelona 08005
Telf. 93.314.56.24 – Fax 93.309.01.15
ceab.catinfo@ceab.cat

Altres dades d’interès

Data de constitució 13 de maig de 1996
Núm. Registre d’Entitats Esportives 09387
Núm. Registre Benestar Social S04691
Núm. d’Entitat d’iniciativa Social E03239
Núm. Registre Secret. Gral. Joventut 2.390
Núm. Cens Voluntariat 001400