Equip

El nostre cos tècnic està format per diverses persones que treballen per la qualitat en l’atenció a les persones i cerquen que cadascú arribi a desenvolupar el màxim els seus potencials esportius i personals.

També tenim la col·laboració inestimable de persones voluntàries que col·laboren amb l’entitat de forma habitual o puntual.