Esportistes

La tipologia dels esportistes originàriament es limitava a les persones afectades de paràlisi cerebral, lesió accidental al cervell o cerebel que es produeix durant la gestació, en el moment del part o durant els primers tres anys de vida i que comporta, en major o menor grau, discapacitats físiques, psíquiques i sensorials.

L’àmbit dels esportistes s’ha ampliat amb el temps per obrir un ventall més ampli que admeti més tipologies assimilables a la paràlisi cerebral, per aquest motiu l’any 2004, quan es van modificar els estatuts de l’entitat, es va donar entrada a persones amb traumatismes cranioencefàlics i altres discapacitats físiques afins.