Socis

Segons l’article 6 dels nostres estatuts:

Els socis de l’entitat ho poden ser totes aquelles persones que tinguin interès en el foment i la pràctica de l’esport adaptat, el practiquin directament o no.  Hi ha 4 classes de socis:

  1. Socis esportistes. Totes les persones, majors de 18 anys, que satisfacin la quota social establerta i practiquin esport federat.
  2. Socis col·laboradors. Totes les persones no esportistes, majors de 18 anys, interessades en l’esport adaptat i les demés finalitats de l’entitat.
  3. Socis d’honor. Aquelles persones a qui l’Assemblea General confereixi aquesta distinció.
  4. Socis aspirants. Les persones menors de 18 anys que practiquin un esport federat, i que passaran automàticament a ser socis esportistes en complir la majoria d’edat.

Fes-te soci!! – Fes click a aquí!